CM Słowik - USG oka ultrasonografia gałki ocznej

Jest to badanie wykorzystujące efekt odbicia fal ultradźwiękowych od poszczególnych struktur gałki ocznej i oczodołu. Ultradźwięki są wytwarzane w wyniku drgań kryształu pizoelektrycznego w głowicy, którą przykłada się do oka. Ultrasonografia jest badaniem nieinwazyjnym, klinicznie bardzo przydatnym i umożliwiającym pomiar oraz obrazowanie struktur oka również w przypadku nieprzeziernych ośrodków optycznych np. obecność zaćmy, zmętnień rogówki, wylewów krwi w ciele szklistym.

W okulistyce stosowane są 2 rodzaje prezentacji ultrasonograficznej:

  • prezentacja A (biometria) – umożliwia pomiary struktur anatomicznych wewnątrz gałki ocznej. Najczęściej wykorzystywana jest do pomiaru długości osiowej oka przy kalkulacji sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych i w niektórych wadach refrakcji celem np. oceny wysokiej postępującej krótkowzroczności. Drugim wskazaniem jest ocena wielkości zmian wewnątrz oka najczęściej w przypadku guzów wewnątrzgałkowych. Ta prezentacja wykorzystywana jest również w diagnostyce różnicowej guzów wewnątrzgałkowych w przypadku czerniaka naczyniówki.
  • prezentacja B – płaszczyznowo obrazuje badany obszar oka lub oczodołu .Jest najczęściej wykorzystywaną i najbardziej przydatną metodą. Wskazań do zastosowania USG typu B jest bardzo wiele. Należą do nich:
    • w przypadku nieprzejrzystości ośrodków optycznych poszukiwanie patologii tylnego odcinka oka tj: odwarstwienia siatkówki, rozwarstwienia siatkówki, proliferacji szklistkowo-siatkówkowych, guzów wewnątrzgałkowych, wylewów krwi do ciała szklistego, ocena pooperacyjna po operacjach przyłożenia siatkówki,
    • monitorowanie w tylnym odcinku oka zmian zapalnych i krwotocznych ciała szklistego,
    • diagnozowanie i lokalizacja ciał obcych wewnątrzgałkowych,
    • diagnozowanie chorób siatkówki, nerwu wzrokowego i naczyniówki i twardówki np. różnicowanie pierwotnego i wtórnego odwarstwienia siatkówki, druzy nerwu wzrokowego, guzy siatkówki, naczyniówki i nerwu wzrokowego, odłączenie naczyniówki, zapalenie twardówki tylne.

Badanie w prezentacji A wymaga znieczulenia oka kroplami znieczulającymi, gdyż głowicę przykłada się bezpośrednio do gałki ocznej. W badaniu w prezentacji B głowicę delikatnie przykłada się przez powiekę, na zamknięte oko. Badanie zarówno USG A jak i B jest zupełnie bezbolesne. Może być wykonane zarówno u małych dzieci jak i dorosłych.

W naszym gabinecie dysponujemy aparatem USG A i B firmy Tomey dającym świetną jakość obrazu zdjęć oraz możliwość archiwizacji zdjęć i filmów USG.
Realizacja umowy o dofinansowanie projektu "Podniesienie konkurencyjności SNZOZ DENT-MAR w Szczecinie poprzez stworzenie nowego oddziału firmy i wprowadzenie nowych innowacyjnych usług - dofinansowanie adaptacji lokalu i zakupów wyposażenia", numer umowy o dofinansowanie UDA – RPZP.01.01.01-32-369/09-00.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

program unia europejska