CM Słowik - Poradnia okulistyczna badania wzroku

Badania diagnostyczne:

 • Komputerowe badanie wady refrakcji (autorefraktometria),
 • Badanie przedniego odcinka oka,
 • Badanie dna oka bezpośrednie (wziernik okulistyczny) i pośrednie (soczewka Volk, wziernik Fisona, trójlustro Goldmanna),
 • Zdjęcie odcinka przedniego oka (dokumentacja fotograficzna, archiwizacja zdjęć oraz filmów),
 • USG A i B gałki ocznej,
 • Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą impresyjną i aplanacyjną,
 • Gonioskopia,
 • Badanie wydzielania łez.

Zabiegi ambulatoryjne:

 • płukanie dróg łzowych,
 • usunięcie ciał obcych z rogówki, spojówki, powieki,
 • usunięcie nieprawidłowo rosnących rzęs,
 • usunięcie szwów rogówkowych, spojówkowych i skórnych,
 • iniekcje podspojówkowe, okołogałkowe, dogałkowe,
 • zabiegi chirurgiczne:
  • usunięcie kępek żółtych,
  • usunięcie zwiotczałej skóry powiek górnych (dermatochalasis)- kosmetyczna korekcja powiek,
  • usunięcie cysty, guzka, brodawki powieki,
  • usunięcie cysty, skrzydlika spojówki,
  • nacięcie ropnia,

Zaświadczenia

Wydawanie zaświadczeń o stanie okulistycznym na potrzeby lekarzy innych specjalności np. diabetolog, internista, do ZUS oraz do badań kierowców.
Realizacja umowy o dofinansowanie projektu "Podniesienie konkurencyjności SNZOZ DENT-MAR w Szczecinie poprzez stworzenie nowego oddziału firmy i wprowadzenie nowych innowacyjnych usług - dofinansowanie adaptacji lokalu i zakupów wyposażenia", numer umowy o dofinansowanie UDA – RPZP.01.01.01-32-369/09-00.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

program unia europejska